داروها از لحاظ عوارض جنینی به ‌٥ گروه تقسیم می‌شوند كه مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل است. A و B؛ مصرف داروهای این گروه‌ها با توجه به اطلاعات موجود در دوران بارداری مجاز اعلام شده است. C؛داروهای این گروه با احتیاط فراوان و فقط در صورت ضرورت می‌توانند مصرف شوند. D؛ مصرف داروهای این گروه در دوران بارداری غیرمجاز است، مگر در شرایط ویژه و آن هم با حداقل دوره مصرف.X؛ داروهای گروه ایكس به هیچ عنوان نباید در دوران بارداری مصرف شوند.داروهای معروف گروه ایكس كه برای دریافت آن‌ها مراجعه بیشتری به داروخانه می‌شود، عبارتند از: لووستاتین، همه داروهای هورمونی (مثل استروژن، دانازول، پروژسترون، كلومیفن، متیل تستوسترون و ..) وارفارین، ایزوتریتینوئین، فلورازپام، دیدروارگوتامین و ارگوتامین سیبعضی داروهای گروه D نیز عبارتند از:آمی تریپتیلین، آ اس آ، آتنولول، بلادونا، كاربامازپین، كاپتوپریل، كلر دیازپوكساید، كلیدینیوم سی، دیازپام، داكسی سیكلین، كدئین، ایبوبروفن، ایمی پیرامین، ایندومتاسین، اینسولین، لیتیوم كربنات، متی مازول، مولتی ویتامین تراپیوتیك، ناپروكسن، نورتریپتیلن، اكسازپام،فنوباربیتال، فنی توئین، اسپیرونولاكتون، تتراسایكلین، الپروآت سدیم، ویتامین آ و آ + د و د‌٣. لازم به ذكر است كه مصرف ادولت كلد (قرص سرماخوردگی بزرگسالان) و هر گونه آنتی‌بیوتیكی نیز در دوران بارداری باید با نظر پزشك متخصص باشد.