فعالیت شاخه كودكان انجمن صرع ایران جهت ارتقا سطح سلامت كودكان مصروع و آگاهی خانواده‌ها و اشاعه فرهنگ صحیح در زمینه بیماری صرع و چگونگی برخورد و زندگی سالم با این بیماری آغاز شد.انجمن صرع بدین منظور، اولین جشن شادمانه تفریحی آموزشی با حضور كودكان مبتلا به صرع و خانواده‌های آنان را روز پنجشنبه مورخ ‌١٩/٨/٨٤ راس ساعت ‌١٤ الی ‌١٦ برگزار می‌كند.خانواده‌هایی كه دارای فرزند مبتلا به صرع هستند می‌توانند جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ‌٨٨٤٦٣٣٧٧ و ‌٨٨٤٦٣٣٥٥ (انجمن صرع ایران) تماس حاصل نمایند.