محققان آمریكایی بر این باورند كم خوابی موجب كاهش متوسط عمر و توانایی حافظه می شود. چرا كه مغز انسان می تواند هنگام خواب عمیق و بلندمدت، اطلاعات و یافته های ذهنی را ساماندهی كند. گذشته از این، بر اثر كمبود خواب هورمون گارلین در بدن ترشح می شود كه موجب افزایش اشتهای انسان و در نتیجه چاق شدن فرد می شود. پیش از این نیز رابطه كم خوابی با بیماریهای قلبی و اختلال در دستگاه گوارش و گردش خون ثابت شده بود.