شاهكاری از تیتیان، هنرمند ایتالیایی دوره رنسانس، از گالری ملی لندن برداشته شد، چراكه مالك این تابلو قصد فروش آن را دارد. این تابلو از سال ۱۹۹۲ به دیوار این گالری آویزان است و اكنون حذف آن از این گالری كمبود بسیار زیادی برای بازدید كنندگان به حساب می آید. تابلوی «پرتره یك مرد جوان» از سال ۱۹۹۲ از ارل هالیفاكس به امانت گرفته شد، در این گالری آثار دیگری از تیتیان به دیوار آویزان است. گالری ملی اسكاتلند در بیانیه ای گفت: «این تابلو از روز سه شنبه آتی به فروش گذارده می شود.» سخنگوی لرد هالیفاكس گفت: ترجیح می دهد این تابلو را به صورت خصوصی به فروش رساند تا اینكه آن را در مراكز حراجی به فروش رساند. این در حالی است كه وی اوایل سال جاری اظهار امیدواری كرده بود تابلوی پرتره مرد جوان در یكی از گالری های ملی انگلیس به نمایش گذارده شود.