از پنجم آذر قرار است در موزه لودویك آلمان نمایشگاهی از آثار نقاشی فرح اصولی كه برگرفته از غزلیات حافظ است به نمایش درآید. این نمایشگاه به مدت دوماه و در دو طبقه مجزا در موزه لودویك برپا خواهد بود و اصولی ۵۷ اثر نقاشی خود را كه از ۵۰ غزل حافظ شیرازی خلق شده، ارائه داده است. او همچنین در نمایشگاه گروهی دنا هم با ۹۰ اثر با موضوع زنان حضور دارد. اصولی درباره ارتباط و الهام از غزلیات حافظ به فارس گفته: «به دلیل علاقه وافری كه به شعر كلاسیك و نو ایران دارم از سال ها پیش تصمیم داشتم روی اشعار حافظ كار كنم كه در نهایت روی ۵۰ غزل حافظ در ۵۷ اثر خود كار كردم كه البته برخی از آنها هنوز نیمه كاره هستند و تصمیم دارم این آثار را به شكل كتاب ارائه كنم و نقاشی هایم را در موزه های كشورهای مختلف جهان به نمایش بگذارم.» وی آثارش را در ادامه هنر اسلامی ایران می داند و تلفیقی از مینیاتور و شیوه های مدرن نقاشی را معرفی می كند. اصولی می گوید تمام موزه های دنیا بخشی به نام هنر اسلامی دارند كه هنرهای مختلف بعد از اسلام در آن نگهداری می شود كه این آثار به گذشته ای دور مربوط می شوند و تاكنون آثار هنری كه در ادامه هنر اسلامی باشد به دنیا ارائه نشده است و با توجه به اهمیت و استقبال موزه لودویك از تحولات نقاشی ایران و توجه ویژه ای كه به شخصیت شناخته شده حافظ دارند این نمایشگاه در موزه آلمان بر پا می شود. وی به تاثیرپذیری گوته از حافظ اشاره می كند و می گوید: «كشور آلمان و مراكزی كه روی آثار گوته كار می كنند طی تماس هایی از برگزاری این نمایشگاه استقبال كردند و خواستار حضور در افتتاحیه نمایشگاه شدند.»این مجموعه آثار علاوه بر شهرهای مختلف آلمان در موزه های كشورهای دیگر نظیر انگلستان و پرتغال هم به نمایش درمی آید.