مطالعات نشان می‌‏دهد, مصرف سویا به صورت خام و نپخته موجب می‌‏شود میزان كلسترول خون تا ۹ درصد كاهش یابد.مطالعات اخیر صورت گرفته از جانب محققان دانشگاه كنتاكی نشان می‌‏دهد, كاهش كلسترول تنها در صورتی رخ می‌‏دهد كه سویا به صورت خام مصرف شود و خوردن كیك‌‏ها و غذاهایی كه در آنها سویا به كار رفته، نمی‌‏تواند برای كاهش كلسترول سودمند باشد.گزارشات حاكی است؛ مصرف ۵۷ گرم سویای خام در روز موجب می‌‏شود آنزیم‌‏هایی كه موجب كاهش كلسترول می‌‏شوند، فعال شده و میزان لیپوپروتئین به شدت كاهش یابد.گفتنی است؛ لیپوپروتئین نوعی كلسترول مضر است كه افزایش آن موجب می‌‏شود فرد به بیماری‌‏های قلبی دچار شود.