معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: مراكز درمانی تروما برای خدمات دهی به مصدومان حوادث مختلف طبیعی و غیر طبیعی در دانشگاههای علوم پزشكی سراسر كشور راه اندازی می شوند. سید مویدعلویان گفت: تأسیس این مراكز نیازمند تربیت پزشك متخصص اورژانس و نیز جراح عمومی، جراح مغز و اعصاب و ارتوپد به میزان كافی است به همین علت پذیرش دانشجو در این رشته ها را افزایش داده ایم.