نتایج یافته های یك تحقیق حاكی از آن است كه اختلالات مادرزادی در نوزادان مادران مصروعی كه ملزم به استفاده از دارو هستند شیوع بیشتری دارد؛ این درحالیست كه اگر این افراد به علت قطع دارو دچار تشنج شوند، درصد ابتلا به این اختلالات در نوزاد هم افزایش می یابد.لذا زنان مصروع باید مصرف داروهای ضدصرع را در طول حاملگی ادامه دهند و از كاهش و افزایش خود سرانه آن پرهیز كنند.