كشورهای آمریكای لاتین قبل از شیوع این بیماری قوانین سختی را وضع كرده اند كه از این بیماری جلوگیری نمایند.طی چند روز گذشته ۵ كشور ورود هرگونه مرغ و خروس از كلمبیا را ممنوع اعلام كردند و در یك اقدام غیرقابل پیش بینی، كلمبیا نیز ورود برنج از بولیوی و اكوادور را ممنوع اعلام كرد. محققان اقدام دولت ها در جلوگیری از ورود این ویروس و مریضی را به كشور خود كاری عاقلانه دانسته اند، ولی ممنوعیت های واردات وضع شده از طرف آن ها را امری احساسی و از روی عكس العمل دانسته اند و آن را باعث ایجاد تنش های سیاسی بین كشورهای منطقه دانسته اند.این وقایع از زمانی آغاز شد كه در روز ۱۰ اكتبر، دولت كلمبیا اعلام نمود كه گروهی از پرندگان را در كشور خود پیدا كرده است كه از آسیا مهاجرت كرده اند و دارای نوع بسیار خفیفی از آنفلوانزای پرندگان می باشند.با این كه تطابق این ویروس با ویروس اصلی آنفلوانزای طیور ثابت نشده ولی این اعلام دولت كلمبیا باعث واكنش شدید كشورهای همسایه گردید و كشورهای بولیوی، اكوادور، پاناما، پرو و ونزوئلا واردات هرگونه پرنده از كشور كلمبیا را ممنوع اعلام كردند و این شروع عكس العمل كشورهای منطقه نسبت به هم بود.