پاس در اين ديدار تشريفاتى چند نفر از بازيكنان ذخيره را به كار گرفت و در نهايت با گل حسين پاشايى در دقيقه ۸۹ پليس عراق را مغلوب كرد. پاس پيش از اين بازى به مرحله بعدى صعود كرده بود.