مربى اينتر مى گويد:«براى من ورون بهترين هافبك وسط ممكن است. هرگاه او هست تيم بهتر و روان تر بازى مى كند.» گفته مى شود چلسى كه هنوز صاحب ورون محسوب مى شود براى آزادسازى او ۵/۲ ميليون پوند خواسته است.