پرونده زنى كه متهم به قتل همسر صيغه ايش بود، پس از نقض حكم با دستور ويژه رئيس قوه قضائيه براى بار دوم در شعبه ۲۳ قم رسيدگى مى شود.

فاطمه ـ ح كه درپى پاره اى اختلافات، همسر صيغه اى خود را مثله كرده بود، از سوى دادگاه جنايى تهران به قصاص محكوم شده بود.اين زن پس از تاييد حكم تا پاى چوبه دار رفت اما به خاطر حساسيت موضوع، با دستور ويژه آيت الله شاهرودى

_ رئيس قوه قضائيه ـ اجراى حكم متوقف شد. با پيگيرى هاى مجدانه عبدالصمد خرمشاهى وكيل متهم هم اكنون پرونده مجدداً براى رسيدگى به شعبه ۲۳ دادگاه قم ارجاع شده است و قرار است دوباره اواخر تيرماه پرونده اين زن به اتهام قتل رسيدگى شود.

همچنين عبدالصمد خرمشاهى در خصوص آخرين اخبار راجع به پرونده شهلا جاهد همسر صيغه اى ناصر محمد خانى گفت: هفته گذشته لايحه اى را در اين زمينه به اداره تشخيص دادگاه تجديدنظر ارائه كرده ام تا تحقيق بيشترى شود. وى در لايحه اش بيشتر بر نكاتى تاكيد كرده است كه هنوز در اين پرونده مبهم است. به طور مثال، وى خواسته تا از شهودى اعم از مهرنوش كه از دوستان لاله سحرخيزان بوده و شب قبل از حادثه درخانه وى مهمان بوده است همچنين از كارمندان بانكى كه شهلا صبح حادثه مدعى است به آن جا رفته و مشاور مدرسه برادرزاده اش و... تحقيق و بازجويى شود؛ چرا كه اين افراد تنها كسانى هستند كه از آنها تحقيق به عمل نيامده است. اين وكيل پايه يك دادگسترى در ادامه افزود: براى پرونده كبرى رحمان پور نيز هنوز زمان مشخصى تعيين نشده است.ولى مساله اين است كه بايد تمام اولياى دم مقتول تقاضاى خود را جداگانه در دادگاه مطرح كنند. در جلسه اول شوراى حل اختلاف كسى از اولياى دم نيامد. در جلسه دوم تنها مينا حضور داشت و تقاضاى خود را مطرح كرد. وى تنها وكالت نامه خواهر و برادرانش را تا زمان اجراى حكم در اختيار دارد و از آن جايى كه اولياى دم دستور صلح و سازش را داده اند بايد هر يك جداگانه درخواست خود را مطرح كنند.