نمايشگاه تازه اى از آثار طراحى و كاريكاتور «على ديواندري» هنرمند كاريكاتوريست معاصر در تالار نشر ثالث برپا شده است كه تا پايان هفته جارى ادامه دارد. «ديواندري» كه دانش آموخته رشته هنرهاى زيباست، در عرصه هاى جهانى كاريكاتور بسيارى از جوايز را به خود اختصاص داده است.