در مراسم اختتاميه پنجمين جشنواره موسيقى دانشجويى، هيات داوران هر بخش بعد از قرائت بيانيه خود آراى برگزيده را بدين شرح اعلام كرد: مسابقه پيانو: هيات داوران در اين بخش متشكل از «گاگيك بابايان»، «فرمان بهبود»، «مصطفى كمال پورتراب»، «دلبر حكيم آوا»، «شاهرخ خواجه نورى»، «هاينوش ماكاريان»، «رافايل ميناتسكانيان»، «آذين موحد» و «افليا كمباجيان» آراى خود را اين چنين اعلام كرد:نفر اول در گروه زير ۲۱ سال: مجيد متوسلى، نفر دوم در گروه زير ۲۱ سال: شقايق رجبى نفر سوم در گروه زير ۲۱ سال: مشتركاً احسان محققى فرد و نينا مقصودلو، نفر اول گروه بالاى ۲۱ سال: اردلان وثوقى، نفر دوم گروه بالاى ۲۱ سال: حمزه يگانه و ريكا آشوقيان نفر سوم بالاى ۲۱ سال: مهران يزدى زاده، پويان آزاده، اشكان بهزادى و شادى زنده دل، نفرات اول بخش همنوازى پيانو چهاردستى؛ آريا على مددى و پيام پهلوانيان، نفرات دوم بخش همنوازى پيانو چهار دستى؛ آوا نظر و كيميا محمدى، نفرات سوم بخش همنوازى پيانو چهار دستى؛ مهران يزدى زاده و پيام پهلوانيان. مسابقه فلوت: هيات داوران در اين بخش متشكل از «آذين موحد»، «دكتر پيربرانژه»، «منوچهر صهبايى» و «لوريس چكناواريان» هيچكدام از آثار را حائز رتبه اول و دوم ندانستند.«عسل حناچى» و «على باستانى نژاد» به طور مشترك حائز رتبه سوم شدند.مسابقه ويولن، هيات داوران در اين بخش متشكل از «ابراهيم لطفى»، «على جعفرى پويان»، «آذين موحد»، «لوريس چكناواريان» و «مجيد صهبايى» هيچكدام از آثار را حائز رتبه اول و دوم ندانست. در اين بخش هيات داوران رتبه سوم را به طور مشترك به «لاله فلاح پسند» و «تينا جامه گرمى» داد.مسابقه سنتور نوازى:نفر اول گروه اول راست كوك: محمد مسعود آرامش مقدم ،نفر دوم گروه اول راست كوك: اشكان سيگارچى، نفر سوم گروه اول راست كوك: امير آخوند شوشترى، نفر اول گروه دوم چپ كوك: سانيا خالدى، نفر دوم گروه دوم چپ كوك: پريسا نوروزى، نفر سوم گروه دوم چپ كوك: معين غلامحسينى مسابقه تارنوازى: هيات داوران در اين بخش متشكل از «بهروز همتى»، «حميد سكوتى» و «محمد رضا ابراهيمى»، آراى خود را به اين شرح اعلام كرد: نفر اول گروه اول (ماهور): در اين بخش هيچ فردى مقام نياورد، نفر دوم گروه اول( ماهور): ارژنگ سيفى زاده، نفر سوم گروه اول (ماهور): على اصغر عربشاهينفر اول گروه دوم (سه گاه): مهدى امينى، نفر دوم گروه دوم ( سه گاه): سامان صادقيان، نفر سوم گروه دوم (سه گاه): مجيد صميمى و سياوش مجامى مسابقه رديف نوازى: هيات داوران در اين بخش متشكل از «مجيد كيانى»، «داريوش طلايى»، «على اكبر شكارچى» و «على بيانى»، آراى خود را به اين شرح اعلام كرد: نفر اول بخش ثلث رديف: سعيد كرد ماغى باساز (سنتور)، نفر دوم بخش ثلث رديف: نريمان سحابى و وحيد مير شريفى، نفر سوم بخش ثلث رديف: مسيح آذرخش و آرش ذوالفقارپور با ساز (سه تار)، نفر اول بخش نصف رديف: على كاظمى (تار)نفر دوم بخش نصف رديف: عيسى غفارى (تار) و مهدى ملايى (سه تار)، نفر سوم بخش نصف رديف: «محمد رضا شير محمد» (سه تار) و مهدى ملت (سه تار)، نفر اول بخش كل رديف: الهه ثابتى (سنتور)، رسول عطايى (سه تار )و احسان خضرلو (سنتور)، نفر دوم بخش كل رديف: سروش دبيرى (سه تار) نفر سوم بخش كل رديف: بهزاد خسروى( سنتور) و «اسماعيل حق گو» (سه تار) مسابقه پژوهشى :نفر اول: حبيب الله سليمانى و محبوبه كتى، نفر دوم: مهرناز محبتى، نفر سوم : شايان دخت عابدينى منشهيات داوران اين بخش را «محمد رضا درويشى»، «ساسان فاطمى» و «هومان اسعدى» تشكيل مى دادند.