این کتاب به مناسبت همایش بین المللی صفی الدین اورموی با تالیف مرحوم " سید عباس نعارف" و ویرایش و حواشی نویسی " سید عبدالرضا موسوی" به تازگی منتشر شده است. این کتاب که برای اولین بار به صورت کامل در ایران منتشر می شود و یکی از اصولی ترین کتب موسیقی جهان به شمار می آید، در دو باب است. باب اول به استنتاجی چند از تاریخ موسیقی ایران در دو فصل می پردازد. فصل اول به موسیقی ایران در موقف تاریخی پیش از اسلام اختصاص دارد و فصل دوم در مورد تاریخ دوره موسیقی دوره اسلامی است. در این بخش از کتاب ، دوره های مختلف زمانی از زلزل تا صفی الدین، از صفی الدین تا مراغی، از مراغی تا بابا مخمور و از بابا مخمور تا عصر حاضر بررسی شده است. باب دوم به شرح ادوار صفی الدین اورموی بر می گردد. مقدمه این ادوار در دو مقاله "در تعریف موسیقی" و "در مراتب نغمات" نوشته شده است. سپس بخش های مختلفی چون: در اقسام پرده ها، در تناسب بعدها، دراسباب تنافر، درتالیف ملایم، در ادوار و نسبت های آنها، در حکم دو وتر، در ذکر بربط و کوک کردن تارها و برآوردن دورها از آن در ادوار مشهور نوشته شده است. در بخش پایانی این کتاب نیز نقل بیانات بنایی در باب شعب بیست و چهار گانه آمده است.این کتاب در ۳۴۳ صفحه منتشر شده است.