داور: محسن تركى

هوا: معتدل

تماشاگر: حدود ۲ هزار نفر

زمين: چمن هموار

پرسپوليس: فرشيد كريمى (داود فنايى ۴۶)- شيث رضايى (بهروز رهبرى فرد ۴۶)، ايليا پرسكى (محمدرضا مهدوى ۴۶)، على انصاريان (اردلان آشتيانى ۵۹)، پژمان جمشيدى، عارف محمدوند (محمدرضا مامانى ۴۶)، كريم باقرى، ابراهيم اسدى (مقداد قباخلو ۷۱)، مهرداد اولادى (مهدى صالح پور ۳۳)، (احسان خرسندى ۶۲) و سهراب انتظارى (رضا جبارى ۴۰)

سرمربى: راينر سوبل

پرسپوليس در غياب ۳ ملى پوش خود (گل محمدى، كاظميان و محمدى) در ابتداى بازى با تركيبى جديد در حالى كه محمدرضا مهدوى، بهروز رهبرى فرد، رضا جبارى و عليرضا امامى فر را هم در ميدان نداشت، بازى را مقابل حريف اتريشى با روش ۲-۵-۳ شروع كرد. پس از استيلاى چند دقيقه يى قرمزپوشان بر توپ و ميدان، اين سفيدپوشان اشتورم گراتس بودند كه ضمن كشاندن بازى به ميانه ميدان، چند حمله خطرناك را با توپ هاى عمقى روى دروازه حريف قرمز پوش خود طراحى كردند كه فرشيد كريمى با دفع تمام اين توپ ها آمادگى خود را به نمايش گذاشت. ضمن اينكه در آخرين دقيقه نيمه نخست هم شليك محكم كريم باقرى درست همان جايى رفت كه دروازه بان حريف انتظارش را مى كشيد.

در نيمه نخست و پس از فروكش كردن حملات پردامنه ولى احساسى پرسپوليس دفاع اشتورم با حضور ورلات هلندى و سيلوستره فرانسوى عملكرد مناسبى از خود ارايه كرد و اجازه نداد كه مهاجمان پرسپوليس در عمق صاحب توپ شوند. اولادى و انتظارى چنان منفعل شدند كه سوبل براى تعويض آنها منتظر پايان نيمه نشد و صالح پور و جبارى را جايگزين آنها كرد.

اما با شروع نيمه دوم رهبرى فرد، مهدوى، سلمانى، مامانى و فنايى به ترتيب جايگزين رضايى، پرسكى، رضاپور، محمدوند و كريمى شدند تا حداقل خط دفاعى پرسپوليس سر و شكل واقعى خود را براى دقايقى بگيرد. همين استحكام دفاعى و توجه سرخ ها به حملات عمقى باعث شد كه پژمان جمشيدى، پيستون چپ پيش تاخته پرسپوليس روى پاس عمقى جبارى اين تيم را از حريف خود پيش بيندازد.

بازيكنان گراتس كه دومين شكست متوالى را در مسابقات دوستانه در جزيره كيش متحمل شده بودند، فشار حملات خود را بيشتر كردند و بازى خشن و عصبى پرسپوليسى ها هم مزيد بر علت شد تا محسن تركى دو ضربه پنالتى متوالى به سود ميهمان اتريشى اعلام كرده و بهروز رهبرى فرد را هم از زمين اخراج كند ولى داود فنايى كه در نيم فصل نخست ليگ به دليل مصدوميت و درخشش محمد محمدى فرصت بازى پيدا نكرده بود، علاوه بر مهار هر دو ضربه، يك موقعيت تك به تك را هم گرفت تا مرد اول پرسپوليس در كيش باشد و در آخرين ثانيه هاى وقت تلف شده بازى هم رضا جبارى بار ديگر با يك پاس عمقى هنرنمايى كرد تا با فرار قباخلو و بغل پاى مطمئنش پس از دريبل دروازه بان حريف، پرسپوليس به يك پيروزى روحيه بخش در ايام تعطيلات دست پيدا كند.