*نگارخانه رزازی: نمایشگاه نقاشی عطاءالله زینوری / ۹ تا ۲۲ دی / پاسداران، گلستان دوم، پلاك ۲۱ / تلفن: ۲۲۵۴۱۶۰۶

*نگارخانه دریابیگی: نمایشگاه نقاش مژگان منتصر كوهساری / ۹ تا ۱۴ دی / شهرك قدس، فاز ،۳ كوچه دوم، شماره ۱۱۶۵ / تلفن: ۸۸۰۸۳۳۲۷

*خانه سوره: نمایشگاه گروهی خوشنویسی به مناسبت بزرگداشت یوسف خاموشی افشار / تا ۸ دی / میدان انقلاب، جنب سینما بهمن.

*نگارخانه طراحان آزاد: نمایشگاه نقاشی بهزاد شیشه گران / ۹ تا ۱۴ دی / میدان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس، پلاك ۴۱ / تلفن: ۸۸۰۲۷۱۸۱

*گالری مهرین: نمایشگاه هنرهای دیجیتالی آروین مد قالچی / ۱۰ تا ۱۵ دی / كوی نصر، فاضل غربی (جنوبی)، پلاك ۲۱ / تلفن: ۸۸۲۴۰۹۴۶

*گالری مژده: نمایشگاه آثار شهرام امیری «حكایت چوب» / سعادت آباد، طباطبایی شمالی، ۱۸ شرقی،

شماره ۷۱ / تلفن: ۲۲۰۶۷۴۴۲

*نگارخانه نیاكان: نمایشگاه نقاشی كودكان به مناسبت حمایت از كودكان سرطانی / ۹ تا ۱۵ دی / خیابان فاطمی، ابتدای جمالزاده شمالی، كوی روزبه، شماره ۱۴ / تلفن: ۶۶۹۳۴۳۱۸