سارقان با حمله به یك گالری هنری در شهر پالم دیزرت واقع در جنوب غربی كالیفرنیا یك لیتوگراف اثر شگال و یك حكاكی بر روی یك لینولئوم اثر پیكاسو را ربودند.سارقان كمتر از دو دقیقه قبل از ورود پلیس به داخل بخش اساتید مدرن گالری هنر زیبا رفتند. گوتیرز- كلانتر این شهر- به آسوشیتدپرس گفت: آنها با سرعت عمل بسیار زیاد با یك نقشه خوب به داخل گالری رفتند.پیكاسو در سال ۱۹۵۹ بر روی یك لینولئوم تصویر «زنی كه به منظره بیرون پنجره خیره شده بود» را حكاكی كرد. این اثر ۵۳ هزار دلار ارزش داشت.لیتوگراف شگال با عنوان «قبیله دن» یكی از ۱۲ پنجره رنگی را كه این هنرمند برای بیمارستان هدسه در بیت المقدس خلق كرده منعكس می كند. هر پنجره ۱۲ قبیله از اسرائیل را نشان می دهد. این لیتوگراف ۳۵ هزار دلار ارزش گذاری شده است.در این سرقت سارقان از اشیای با ارزشی چشم پوشی كردند.