در نشست پژوهشی سیری در آثار استاد احمد اسفندیاری، مهدی حسینی، عبدالمجید حسینی راد و محمدعلی رجبی نقش استاد اسفندیاری در نقاشی پیشرو ایران را بررسی می كنند. اسفندیاری متعلق به دوره ای از نقاشی ایران است كه با نگاهی به سبك های اروپایی و تلفیق آن با فرهنگ و هویت ایران خالق آثار پیشرویی در نقاشی ایران بوده است.به غیر از ۱۶۱ آثار وی در نگارخانه خیال شرقی ۱۸ اثر طراحی استاد كه تاكنون به نمایش درنیامده است در این نمایشگاه در معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفته است.این نشست امروز ساعت ۱۷ در سالن سینما تك مؤسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می شود.