اسامی برگزیدگان دومین جشنواره نمایشنامه خوانی فرهنگسرای نیاوران اعلام شد. در بخش اجرا، نمایشنامه بندار بیدخش (مه راو نوری)، مصاحبه (سمیرا سپهرنیا) و بیمارستان عشق (مهناز ذبیحی) به ترتیب برگزیدگان اول تا سوم اعلام شدند. در بخش كارگردانی هم نمایشنامه های بیمارستان عشق، مصاحبه، كارنامه بیدرخش معرفی شدند. سروش كریمی نژاد (برای از تاریكی)، رضا پایی (برای دو مرد و یك نیمكت)، ساجد قدوسیان (برای بندار بیدخش)، فرزین محدث (برای مصاحبه) بهترین نقش خوان مرد و سودابه میركریمی برای در سایه سار سوگ سكوت، سولماز همت زاده برای سكوت و سیما سمیعی برای بندار بیدخش به عنوان بهترین نقش خوان زن معرفی شدند. در بخش بهترین نقش خوانان مكمل مرد نصیر ملكی، محمد عسگری، امیر سفیری و در نقش خوانان مكمل زن نفیسه فاضلی، عصمت رضاپور و آیدا صادقی برگزیده شدند. جایزه بهترین اجرا از دید تماشاگران هم به نمایشنامه خوانی ماه و پلنگ به كارگردانی پژمان كاشفی تعلق گرفت. علیرضا فخر، رضا بابك و نغمه ثمینی داوران دومین جشنواره سراسری نمایشنامه خوانی فرهنگسرای نیاوران بودند.