نمایشگاه نقاشی های "علیرضا بشیر راد" در روز ششم دی ماه در گالری لاله افتتاح می شود. "علیرضا بشیر راد" كه چهار سال است به صورت جدی نقاشی را دنبال می كند، در خصوص این نمایشگاه گفت: این مجموعه شامل آثاری است كه با تكنیك میكس مدیا (تركیب مواد مختلف) به تصویر كشیده شده است.من در این آثار سعی داشتم تاثیر شرایط محیطی مختلف بر روی انسان را به تصویر درآورم. دید فكری من در این آثار ، بیشتر داستانی است. شایان ذكر است، نمایشگاه نقاشی های "علیرضا بشیر راد" ، ششم دی ماه در گالری لاله افتتاح می شود و تا دوازدهم دی ماه ادامه خواهد یافت.