مجموعه آثار تهمورث بهادرانی كه با بهره گیری از خط نگاره های راز آمیز به تصویر درآمده، در گالری هما به نمایش گذاشته می شود.این نمایشگاه شامل مجموعه آثاری از تهمورث بهادرانی است كه در یك سیاق وبا بهره گیری از خط نگاره های راز آمیز در گالری هما به نمایش گذاشته شده است.تمهورث بهادرانی متولد ۱۳۴۷ و دانش آموخته كارشناسی ارشد رشته نقاشی دانشگاه هنر تهران است ؛ او از آغاز دهه هفتاد نقاشی را به طور حرفه ای شروع كرده است شایان ذكر است،‌‏این نمایشگاه روز جمعه ۲ دی ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ افتتاح خواهد شد و تا تاریخ ۱۳ دی ماه در گالری هما ادامه خواهد یافت.