"رالف هریس "، هنرمند تلویزیون پرتره ای را كه از ملكه انگلستان كشیده در قصر باكینگهام مورد پرده برداری قرار داد.این پرتره كه به مناسبت هشتادمین سال تولد ملكه در سال آینده سفارش داده شد یك اثر امپرسیونیستی است نه رئالیستی داستان خلق این نقاشی روز اول سال نو از مستند بی بی سی پخش می شود.رالف هریس تابستان امسال دو نشست با ملكه داشت و دو ماه طول كشید تا اثر را كامل كند ملكه آخرین بار پس از دومین نشستش با نقاش تابلو را دیده و آن را دوست داشتنی توصیف كرده است.هریس درباره این تابلو می گوید: من قصد داشتم ملكه را همان طور كه هست با تمام حس طنز و واقعیتش به تصویر كشم.ملكه نیز از نشست هایش با هریس و مدل قرار گرفتن ابراز رضایت كرده است او می گوید: از این كه كاملا بی حركت بنشینم و هیچ كاری انجام ندهم خیلی خوشم آمده این پرتره از امروز، سه شنبه ، در گالری ملكه لندن در معرض دید عموم قرار می گیرد.