نقاشی های امین نورانی كه با موضوع كلی زن به تصویر كشیده شده است، در نگارخانه مرتضی ممیز خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته شد. امین نورانی كه در سال ۱۳۶۹ از دانشكده های هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است در توضیح آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه گفت: همواره درنقاشی هایم رفتاری خلاق با پدیده ها و موضوعات دارم و هیچ گاه مرز مشخصی برای آن ها تعیین نمی كنم. وی در خصوص انتخاب موضوع زن در آثارش گفت: در این آثار هدفم، بیان معنای معین یك خطی ، بعد اجتماعی و یا توصیف وضعیت بد یا خوب زنان هم مد نظرم نبوده است بلكه بیشتر سعی كرده ام تا آن چه را می بینم و درك می كنم به تصویر درآورم ؛ دو اثر نیز مربوط به سفرم به كشور افغانستان است كه سعی كردم آن چه را كه دیده ام، به تصویر درآورم. " نورانی" در خصوص نقش عنصر خیال در نقاشی هایش گفت: از نظر من یك رابطه خیالی ، صرفا یك پدیده سورئالیستی یا رویا گونه نیست ، من بیشتر در پس زمینه نقاشی هایم از عنصر خیال استفاده می كنم ؛ در واقع خیال در فضای پیرامونی نقاشی هایم نقش دارد. این هنرمند در خصوص سبك آثارش گفت: به نقاشی انسان و فیگوراتیو پیكره انسان علاقه دارم در آثارم تاكید بر فردی بودن اثر داشته ام ، همچنین تعقد به رفتار نقاشانه و نقاشی روی بوم را همواره در خود احساس می كنم. وی افزود :‌‏آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه در واقع به نوعی با هم اشتراك مفهومی دارنددر ابعاد این كارها نیز سعی كرده ام تا از خیال در فضای پیرامونی نقش داردبرای مثال در نقاشی خاطرات افغانستان، برای كشیدن مجسمه بودا از تصورات خودم بسیار استفاده كرده ام در این نقاشی سعی كردم تا نوعی فرهنگ مخفی كه در خاك افغانستان نهفته بود را نیز به تصویر درآورم در واقع این نقاشی تلفیقی از خاطرات یك روز من در افغانستان بوده است. این هنرمند در خصوص آثارش گفت: به نقاشی انسان و فیگوراتیو پیكره انسان علاقه دارم كشیدن نقاشی از افراد خانواده و دوستان از سن ۱۴ ، ۱۵ سالگی در من وجود داشت و ادامه یافت در آثارم تاكید بر فردی بودن اثر دارم همچنین تعهد به رفتار نقاشانه و نقاشی روی بوم را همواره در خود احساس می كنم. لازم به ذكر است" نورانی" كه از شاگردان منوچهر معتبر بوده است ، در سال ۸۲ نیز در گالری الهه، نمایشگاه پرتره های صادق هدایت را برپا كرده است او در این نمایشگاه آثاری را براساس تصاویر باقی مانده از صادق هدایت در زمینه و فضاهای مختلف ذهنی به تصویر كسیده بود مجموعه ای آثار دیگرش را نیز براساس شاهنامه فردوسی به تصویر كشیده است. این نمایشگاه دومین نمایشگاه انفرادی امین نورانی محسوب می شود كه از روز ۲۶ آذر ماه در نگارخانه مرتضی ممیز خانه هنرمندان ایران افتتاج شد و تا پنج شنبه یكم دی ماه ادامه خواهد یافت.