پنجشنبه شب گذشته، ۱۵ دسامبر، سارقان با دو خودرو وارد محوطه بنیاد هنری مور، در هارتفورد شایر، در بریتانیا شدند. سپس سه نفر از آنها این مجسمه عظیم را با جرثقیل به یك كامیون انتقال دادند. وزن مجسمه «پیكر لمیده» بیش از دو تن است. یكی از بازرسان در باره این سرقت می گوید كه سرقت مجسمه ممكن است به دلایل متعددی باشد ولی این احتمال نیز وجود دارد كه مجسمه را تنها به خاطر ارزش فلز آن دزدیده باشند. گارت اسپنس، از این بنیاد گفت مجسمه در حیاط موزه قرار داشت و در حال انتقال به محل دیگری بود. وی افزود كه سرقت یك چنین شاهكار هنری كاركنان این مركز را بی نهایت متأثر كرده است. در باغ این محل، مجسمه های ساخت هنری مور قرار داده شده است. این اولین باری نیست كه آثار این هنرمند مورد تعرض مجرمان قرار می گیرد. پیشتر سارقان یك مجسمه ۲۵ سانتی متری به ارزش ۱۰۰ هزار دلار را از گالری ودینگتون لندن دزدیده بودند. همچنین در سال ۱۹۹۵ خرابكاران سر مجسمه دیگری از هنری مور به نام «شاه و ملكه» را قطع كردند. هنری مور مشهورترین مجسمه ساز بریتانیا محسوب می شود. تنها چند سال مرگش ارزش مجموعه آثار هنری وی شامل ۶۶۶ مجسمه و هزاران تابلو بیش از ۲۴۰ میلیون دلار برآورد شد. وی می گفت كه بخشی از خمیرمایه آثارش را كه ویژگی بارزشان خطوط سیال و جاری است، از مالش دادن پاهای مادر بیمارش در كودكی الهام گرفته است. او مجسمه سازی را از مدرسه با خاك رس و چوب آغاز كرد. این هنرمند در سال ۱۹۹۸ درگذشت.