میزگرد بررسی جایگاه" رئالیسم " در نقاشی معاصر ایران، همزمان با برپایی نمایشگاه نقاشی" رئا لیسم" و "هایپرئالیسم" در فرهنگسرای نیاوران برپا می شود. از ساعت ۱۷ چهارشنبه ۳۰ دی با حضور نقاشان و صاحب نظران عرصه هنرهای تجسمی، همایش نمایشگاه نقاشی رئالیسم و هایپرئالیسم معاصر ایران با گزارش" علیرضا نوروزی طلب" دبیر نمایشگاه آغاز به كارمی كند. در این همایش" مانی پتگر" در خصوص رئالیسم و جایگاه آن درنقاشی معاصر ایران سخنرانی می كند و سپس طی مراسمی از استاد زنده یاد "جعفر پتگر" تجلیل می شود. اجرای موسیقی توسط" مجید كیانی" و" درویش رضا منظمی" بخش دیگر این همایش خواهد بود. این گزارش حاكی است از ساعت ۱۹ میزگرد بررسی جایگاه رئالیسم درنقاشی معاصر ایران و تحلیل و بررسی آثار نمایشگاه با حضور" منوچهر معتبر"،" مانی پتگر"،" اصغر كفشچیان مقدم"،" نیما پتگر"،" كاظم چلیپا" و" احمد وكیلی" برپا می شود.