برگزاری هشتمین دوسالانه سفال و سرامیك ایران به سال آینده موكول شد. با توافق میان شورای برگزاری دوسالانه و مركز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرهنگستان هنر، قرار است این دوسالانه اردیبهشت و خردادماه سال آینده در مجموعه صبا و خیال فرهنگستان هنر برگزار شود.پیشتر اعلام شده بود دوسالانه هشتم سفال و سرامیك ایران بهمن ماه سال جاری در فرهنگسرای نیاوران برپا خواهد شد، اما گویا به دلیل كمبود وقت برای مهیاسازی این دوسالانه، مقرر شده است تا پیش از برگزاری دوسالانه گرافیك ایران در تهران برگزار شود. در حال حاضر تركیب شورای انتخاب و سیاستگزاری دور جاری دوسالانه انتخاب شده و به دلیل قطعی نبودن زمان برپایی تاكنون به ایشان اعلام نشده است. در این تركیب علاوه بر سفال گران تعدادی از هنرمندان نقاش و مجسمه ساز حاضرند. این دوسالانه بی موضوع، صرفاً به آثار خلاقه غیرتجاری و صنعتی اختصاص دارد. شورای سیاستگزاری این دور از دوسالانه را سیدمحمد فدوی، اصغر كفشچیان مقدم، منیژه آرمین، محمدمهدی انوشفر، مهدی قان بیگی، فریده تطهیری مقدم و مریم سالور تشكیل داده اند. مریم سالور دبیر و یعقوب امدادیان مدیر اجرایی این دور از دوسالانه سفال و سرامیك ایران است. پس از ماه ها اختلاف نظر در برپا شدن یا نشدن و مشكلات پیش آمده در این زمینه، هشتمین دوسالانه سفال و سرامیك ایران، با پا در میانی و میانجی گری سیدمحمد فدوی رئیس فرهنگسرای نیاوران، شورای سیاستگزاری بی ینال تشكیل شد و بیش از دو ماه است كه كار خود را آغاز كرد. سالور به خبرنگار ایسنا گفت: «طی هفته آینده فراخوان اعلام می شود و اطلاع رسانی عمومی به سفال گران صورت خواهد گرفت.» آخرین دوسالانه برپا شده سفال و سرامیك سال ۸۲ در مشهد برپا شده است.