نقاشی ، از نظر حسی به موسیقی قرابت دارد

هنر و معنویت ، پیوندی ناگسستنی دارند

" ناصر آراسته" ،‌‏ هنرمند نقاش كشورمان، ضمن بیان این مطلب گفت : نقاشی معیارهایی دارد كه درجه اول آن ، معیارهای مهارتی است كه شامل رنگ ،‌‏كمبوزیسیون و طراحی درست می شود . توجه به تركیب بندی و فرم ها در كار موجب گردش چشم بیننده در اثر می شود كه باید به درستی رعایت شود ؛ ضمن آن كه اثر ، مانور نگاه در تابلو را همواره باید به همراه داشته باشد . از لحاظ رنگ نیز ، فضا سازی رنگ ها باید به گونه‌‏ای باشد كه از لحاظ انرژی بصری ، رنگ‌‏ها همدیگر را كامل‌‏كنند ، نه دفع . در كل یك تابلوی نقاشی باید برای بیننده ایجاد فضای هنری نموده و برای او خوشایند باشد و معیار مهارت در تمام آثار نقاشی در هر سبكی باید به خوبی رعایت شود. این مدرس نقاشی تصریح كرد : توجه به موضوع نقاشی كه طراحی می شود ، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . اگر موضوع طراحی تابلو ،موضوعی با بیان عاطفی باشد ، اثر معنا می یابد . اغلب در تابلوهای رئال این موضوع به خوبی رعایت می شود ، البته تابلویی كه بیان پیدا می كند ، در سبك كار رئال و اكسپرسیونیسم قرار می گیرد و تابلویی كه طبیعت در آن نقش دارد ، به طرف رئالیسم می رود. وی در ادامه گفت : بعد از معیارهای مهارتی كه باید در یك اثر رعایت شود ، معیار اندیشه و حس از اهمیت خاصی برخوردار است . این معیار در واقع ساختار كار را تنظیم می كند . تفكر و حسی كه نقاش دارد ، باید طوری در اثر انتقال پیدا كند كه در كل ، ساختار تابلو دلنشین و خوشایند باشد . ضمن آن كه قشنگی آثار به تفاوت این اندیشه ها بستگی دارد. " ناصر آراسته " كه دارای رتبه درجه یك هنری است ، در خصوص آثار خود گفت : نقاشی های من بیشتر جنبه خوشایندی ، عرفانی و معنوی دارد . من نور را به شكلی خاص در كارهایم قرار می دهم كه جنبه معنوی خدایی را بیان می كند ؛ در نقاشی هایم با نقطه های ریز و رنگی كار كرده و در آن ها ، رنگ های گرم و سرد را با هم طوری تلفیق می‌‏كنم كه حالت برجستگی ایجاد كند. وی در خصوص جنبه های زیبایی شناسی در آثار هنری گفت : درك هنری و جنبه های زیبایی شناسی ، امری حیاتی در زمینه های هنری است . این احساس كه همه چیز می تواند ، به شكلی انتزاعی طراحی و نقاشی شود ، ادراكی لازم برای هنرمند است . در مورد یافته های خاص بصری نیز بر این باورم كه آثار ، پیوندی عمیق با سنت های نقاشی شرقی دارد . رنگ ها و فرم ها در اشكالی انتزاعی ، هویت شرقی را نمایان می سازد و از اندیشه و حسی معنوی برخوردار است. آراسته در خصوص پیوند هنر با معنویت اظهار داشت : هنر با معنویت پیوندی ناگسستنی دارد و بدون ارتباط با عالم معنوی نمی توان به ژرفای هنر دست یافت . دستیابی به این ژرفا نیز امری ساده زود یاب و صرفا متكی به خداست و اراده هنرمند نیست ؛ ضمن آن كه به سیر و سلوك روحی و معنوی ویژه و غنایی نیاز دارد ؛ پیوند ما با هنر معنوی نیز از قاعده مستثنی نیست و به مرور بر وسعت دامنه و عمق آن افزوده شده است. وی همچنین گفت : ایجاد خط بصری در بیننده ، از ویژگی های آثار من محسوب می شود . این ویژگی خاص در همه آثارم عمومیت دارد ؛ من در آثارم به انرژی رنگ ها توجه ویژه ای دارم و این انرژی ها را به حد كمال در آثارم به كار می گیرم . در بسیاری از آثارم نیز زیبایی های عینی و ملموس طبیعت در قالب نقوش انتزاعی و تركیب بندی ذهنی دلنشین ارائه می شوند ؛ علاوه بر این ، به هارمونی رنگ ها و نور در تابلو بسیار اهمیت می دهم و از دفرماسیون و تجرید طبیعت ، به ساختاری انتزاعی می رسم. این هنرمند همچنین افزود : نقاش هر چه از طبیعت دورتر می شود و به طبیعت می پردازد ، خلوص معنای درونی او بیشتر می شود . با توجه به این مفهوم من در تابلوهایم از صور خیالی كه بتواند ، به صورت رویا گونه ای در تابلو شكل بگیرد ، استفاده كرده و فضایی ذهنی و معنوی را مسجم می كنم كه از مجموعه ای از نقطه های رنگی تشكیل شده است. آراسته گفت : از لحاظ حسی ، نقاشی را بسیار با موسیقی نزدیك می بینم . برای من ریتم های موسیقی ، تبدیل به مجموعه ای از رنگ های دلنشین و دلچسب در تابلو می شود و می كوشم ، ریتم موسیقی در ساختار نقاشی من تجلی داشته باشد. وی در خاتمه اظهار داشت : خلاقیت ، اندیشه و حس در نقاشی از مهمترین عناوین است كه در دید نو متجلی می شود . نقاش باید به ارتقای جامعه كمك كند ؛ ما باید از بد آموزی درآثارمان بپرهیزیم و ارتباطی معنوی با بیننده برقرار كنیم و هنرمند باید راهگشای جامعه باشد و سعی كند تا در هنرش به درجات بسیار والا دست یابد ؛ چراكه رشد هنر بدون اندیشه و تفكر ممكن نیست. شایان ذكر است ، " ناصر آراسته " حدود ۳۵ سال به تدریس این رشته هنری دردانشگاه های مختلف كشور مشغول است. او دارای رتبه درجه یك هنری است و تاكنون بیش از ۵۰ نمایشگاه انفرادی درایران و بیش از ۱۰۰ نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از كشور برگزار كرده است.