همایش بین المللی طبیعت در هنر شرق به همت فرهنگستان هنر وبا همكاری مؤسسه فرهنگی هنری صبا ،سازمان یونسكو ومیراث فرهنگی وگردشگری،موزه هنرهای معاصر،استانداری وارشاد یزد و... ۱۳ و۱۴ آذرماه درتهران و۱۶و۱۷ در یزد برگزار شد. در این همایش ۲۵ مقاله ارائه شد كه اكثر این مقالات به موضوعاتی از جمله مینیاتور(نگارگری) و عرفان در هنر ومعماری سنتی پرداخته بودند. توجه به آثار تصویری وچگونگی تأثیر پذیری عوامل ایرانی وچینی از یكدیگر وسپس انتقال آنها از طریق ایران به شبه قاره هند از مضامین اصلی این همایش بود كه طی مذاكره با صاحب نظران برای جلب مشاركت پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی وخارجی انتخاب شد. همایش تهران به ارائه مقالاتی درباره بررسی آثار تاگور راجع به طبیعت،طبیعت وفرهنگ ادبی هند،طبیعت در هنر مشرق زمین،طبیعت هنر وهنر طبیعت،طبیعت درتفكر هند،طبیعت نزد خداوند،طبیعت گرایی درهنر ساسانی،هنر وطبیعت در عرفان اسلامی،جایگاه اسطوره ای طبیعت از منظر هنر شرق، گل در هنر مغولی ،شناخت مواد ومصالح به كاررفته در آثار نقاشی ایران، ازطبیعت تا ماورای طبیعت و تأملی بر مفهوم كشف آهنگ طبیعت در معماری (یزد) ،توسط صاحب نظرانی از كشورهای ایران، آمریكا، هند وچین ارائه شد. همچنین برپایی یازده نمایشگاه تخصصی نقاشی و افتتاح دونگارخانه در مؤسسه فرهنگی هنری صبا از جمله برنامه های جنبی همایش درتهران بود.

همایش بین المللی طبیعت درهنر شرق روز گذشته در یزد به كار خود پایان داد.