نمایشگاهی از آثار نقاشی وحید الدین معینی از روز شنبه ۱۹ آذر ماه در گالری سیحون برپا می شود. در این نمایشگاه ۱۵ اثر از وحید الدین معینی به نمایش گذاشته می شود. معینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: این نمایشگاه حاصل سه سال كار در دو سبك آبستره و فیگوراتیو است در این آثار نوعی تم مذهبی نیز وجود دارد .در واقع در آثار نگاهی به مكتب نقاشی سقاخانه صورت گرفته است تكنیك به كار گرفته شده نیز آكرولیك است. وی همچنین گفت: در این آثار تركیبی از هنر مدرن و سنتی وجود دارد و رنگ های اصیل ایرانی استفاده شده است نقوش به كار رفته در آثار نیز از نقش ها و موتیوهای ایرانی و از پارچه های و اسلیمی ها گرفته شده است. شایان ذكر است، وحید الدین معینی در رشته گرافیك تحصیل كرده است ودر پانزده نمایشگاه گروهی شركت داشته است این نمایشگاه چهارمین نمایشگاه انفرادی این هنرمند است كه روز شنبه ۱۹ آذر ماه در گالری سیحون افتتاح می شود تا روز پنج شنبه ۲۴ آذر ماه ادامه خواهد یافت.