آثار مجسمه" نیما بیگلدلی" از ۱۹ آذر ماه در نگارخانه كمال الدین بهزاد به نمایش گذاشته می شود.در این نمایشگاه ۲۰ مجسمه از نیما بیگلدلی به نمایش گذاشته می شود. این هنرمند كه در رشته فیزیك تحصیل كرده و از سال ۷۸ به هنر مجسمه سازی می پردازد، در خصوص آثارش گفت: ایده اولیه كارهای من از طرح های اسلیمی گرفته شده است این ایده بسطداده شد و وارد حجم گردید تكنیك این مجسمه ها نیز تكنیك خودم است كه تا به حال از آن استفاده نشده است. وی همچنین گفت : در قالب این آثار از خمیر و كاغذ استفاده كرده ام به اعتقاد من از همین چیزهای تولید شده می توان به صورت بازیافت در آثار استفاده كرد. لازم به ذكر است، این نمایشگاه از ۱۹ آذر در نگارخانه كمال الدین بهزاد برپا می شود و تا تاریخ ۲۴ آذر ماه ادامه می یابد.