همایش بین المللی «طبیعت در هنر شرق» دیروز با حضور صاحبنظران و اساتید دانشگاهی در تالار وحدت افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این همایش غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد فلسفه دانشگاه تهران سخنرانی كرد. دینانی كه در آستانه هشتاد سالگی قرار دارد با تالیف كتاب های مختلفی ازجمله ماجرای فكر فلسفی در اسلام و دفتر عقل و آیت عشق بیشتر تحقیقات و آرای خود را معطوف به فلسفه اسلامی كرده است.فرهنگستان هنر با هدف بررسی و نگرش هنرمندان مشرق زمین به طبیعت و بهره مندی از نظرات محققان و اندیشمندان همایش بین المللی طبیعت در هنر شرق را دیروز و امروز در تهران و شانزدهم و هفدهم آذر ماه در یزد برگزار می كند.در این همایش استادانی چون غلامرضا اعوانی، شهرام پازوكی، محمدرضا ریخته گران و زهرا رهنورد سخنرانی می كنند و شامل محور هایی مانند طبیعت در مكاتب و سبك های هنری شرق، نقش ابزار و مصالح در خلق آثار هنری مشرق زمین، مطالعه موضوعی و تطبیقی طبیعت در هنر شرق و غرب و تاثیر آرا و اندیشه متفكران شرقی در خلق آثار مرتبط با طبیعت است.غلامحسین دینانی در سخنرانی افتتاحیه این همایش برخلاف نظر كسانی كه هنر را برخاسته از خیال می پندارند ریشه آن را در واقعیت دانست: «بخشی از واقعیت به معنای امر موجود است و آنچه پیرامون ما است از همین رو واقعی است. هنرمند در اثر خود واقعیتی را نمایش می دهد كه در دایره امر موجود حضور ندارد بلكه می تواند وجود داشته باشد. او در تلاش است تا واقعیت خارج از امر موجود را تصویر كند و به همین دلیل توجه ویژه ای به طبیعت دارد.» همچنین نوشین دخت نفیسی دبیر علمی همایش از ارسال حدود پنجاه مقاله از كشورهای مختلف چون ژاپن، چین، هند و فرانسه به دبیرخانه همایش خبر داد و گفت كه از ایران نیز بیش از ۱۴۰ مقاله به محل دبیرخانه همایش ارسال شده است. بهمن نامور مطلق دبیركل همایش نیز هدف از برگزاری این همایش را ضرورت بازآفرینی پیوند های فرهنگی با كشور های شرقی كه از دوران صفویه تاكنون منقطع شده دانست و گفت: «هنر ایران همانند بسیاری از عرصه های دیگر در دهه های اخیر تنها از رویكرد های هنری غرب بهره مند بوده در حالی كه تعدد فرهنگ ها حتی برای كشورهای غربی نیز یك ضرورت است چرا كه هر یك از فرهنگ های بشری هرگاه با بن بست روبه رو شده، به فرهنگ دیگری رجوع كرده است.»