نمایشگاهی از پرتره هنرمندان موسیقی، تئاتر، سینما و ادبیات و فلسفه در گالری ثالث به نمایش گذاشته می شود.این نمایشگاه را نشر ثالث تدارك دیده و قرار است تصاویری را كه آرش آزما، ساتیار امامی، سینا جعفریه، حسن سربخشیان، ساجده شریفی و كاوه كوثری از هنرمندان كشور تهیه كرده اند، در ابعاد مشخصی عرضه كنند. هر عكاس سه تا شش قطعه عكس ارائه خواهد كرد. این نمایشگاه دربرگیرنده پرتره های سربخشیان از اساتید موسیقی و آواز ایران، محمدرضا شجریان، محمد نوری و فخرالدینی است. امامی هم پرتره هایی از پرویز كیمیایی، رخشان بنی اعتماد، آتنه فقیه نصیری، نیكی كریمی و پرویز پرستویی را ارائه می دهد. خودنگاره های آزما و تصاویری از محمود دولت آبادی، نصرت كریمی و محسن دایی نبی را كه جعفریه تهیه كرده است، دیگر عكس های این نمایشگاه است. این نمایش از ۱۷ تا ۳۰ آذر از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برپا است. گالری ثالث، خیابان كریم خان، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره ،۱۶۰ در نشر ثالث واقع است.