به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی انجمن با همكاری و مشاركت انجمن‌های هنری تجسمی انقلاب و دفاع مقدس و دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران مبنی بر تولید و خلق آثار نقاشی با موضوع بسیج ۱۱ تن از دانشجویان این دانشكده در مدت ۳ روز ۱۲ تابلوی نقاشی را به‌ صورت كارگاهی پدید آوردند. نمایشگاه این آثار هم اكنون در گالری یك مجتمع فرهنگی اسوه برگزار شده است و طبق برنامه هیئت داوران متشكل از مصطفی گودرزی، حبیب‌ا... صادقی و ادهم ضرغام پس از ارزیابی آثار برتر را برگزیده و این تابلوها توسط انجمن‌ هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس خریداری خواهد شد.

خاطر نشان می‌شود: این نمایشگاه تا تاریخ ۱۸ آذر ماه همه روز ۹ صبح تا ۱۷ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.