برگزیده ای از آثار نقاشی فریده لاشایی و رضا درخشانی روز جمعه ۲۰ آذر ماه در گالری ماه به نمایش گذاشته می شود. در این نمایشگاه نقاشی آثار برگزیده ای از این دو هنرمند مطرح كشورمان به نمایش گذاشته می شود. رضا درخشانی در خصوص آثارش در این نمایشگاه گفت در این نمایشگاه آثاری از دو دوره كارهای جدیدم را به نمایش می گذارم در واقع این آثار بازگشتی به دوره های مختلف بوده است تعدادی از آن ها،‌‏از سری كارهای انار است در این كارها، سعی كرده ام به نوعی زایش و مقدس بودن این میوه را به طور سمبلیك به تصور درآورم این سری از كارهایم را از ۲ سال بیش شروع كرده ام كه تاكنون ادامه یافته است. وی همچنین افزود: سری دیگر كارهایم، براساس میناتورهای ایرانی و برداشتی نواز آن ها است این سری از كار، مربوط به داستان خسرو شیرین است. این هنرمند كشورمان كه در عرصه موسیقی نیز فعالیت می كند در توضیح بیشتر آثارش گفت: در این نمایشگاه عمده كارهایم از این دو سری یعنی انار و خسرو شیرین است در مجموع آثارم به سبكی مدرن كار شده است و رنگ در آن ها نقش مهمی دارد این كارها،‌‏روی بوم انجام شده از تكنیك رنگ روغن برای آن ها استفاده كرده ام. رضا درخشانی، سال های بسیاری را در خارج از اران به سر برده است و بعد از بازگشت به ایران در سال ۲۰۰۲ ، نمایشگاه نقاشی انفرادی را با عنوان كی ببینیم مرا كه از اشعار مولانا الهام گرفته در خانه هنرمندان ایران برگزار كرده است اودر كارهایش از هنر گذشته ایران بسیار الهام گرفته است. وی معقتد است شعر و موسیقی تاثیر به سزایی در آثارش داشته است او تاكنون،‌‏نمایشگاه های بسیاری در ایران و خارج از ایران برگزار كرده است و این پنجمین نمایشگاهی است كه بعد از بازگشت به ایران برگزار می كند.لازم به ذكر است ، در این نمایشگاه برگزیده ای از آثار نقاشی رضا درخشانی و فریده لاشایی به صورت مشترك به نمایش گذاشته می شود افتتاح این نمایشگاه روز جمعه ۱۲ آذر ماه است عموم علاقمندان می توانند از روز شنبه ۱۳ آذر تا ۲۰ دی ماه از ساعت ۳ تا ۷ بعد از ظهر از این آثار در گالری ماه دیدن كنند.