سوپرجام فوتبال كشور هم به صباباتری رسید. اگرچه بازی فولاد و صبا از ارزش های اخلاقی و فنی خوبی برخوردار نبود، اما صباباتری با درایت مربی و تدبیر كاپیتان خود و مدیران هوشیارش به آنچه می خواست رسید. صبا در استراتژی تعیین كرده خود به نقطه دوم قله خواسته هایش رسید. شكست فولاد از شخصیت ضعیف تیمی و فردی بازیكنانش ناشی می شد، اما در مقابل ارزش های صباباتری كاملا مشهود بود. شكست فولاد با چهار گل بسیاری از معیارهای فنی و شخصیتی فولاد را زیر سئوال می برد، باید نگاه تیز انتقاد را به سمت مدیران تیم هم داشت كه با این شرایط و ناآمادگی قدم به این میدان گذاشتند، آنها در هفته آینده و لیگ چه خواهند كرد، آنها كه نتیجه را می بازند، باید اخلاق را حفظ كنند، اما آنها كه این دو را با هم می بازند در قهرمانی و افتخارشان نیز باید تردید كرد. غرور بیش از حد فولاد از همان دقایق نخست در چهره تك تك بازیكنان فولاد دیده می شود، هرچه صباباتری باانگیزه آمده بود، فولاد بار غرور را با خود به میدان آورده بود. این تقابل از ابتدا سایه اش به سمت تیمی بود كه آرامش داشت و خوب می دانست به دنبال چیست؟ علی دایی سرگروه صباباتری با تمام تهدیدها كه نسبت به وی شد تا آخرین لحظه بازی حرمت ورزش را حفظ كرد و آنگاه كه تكل و یا لگد مبعلی به قصد به ساقهایش نواخته شد، هیچ نگفت و در پایان به بازیكنان فولاد خسته نباشید گفت. درس های خوبی باید از این سرگروه تیم ملی و صباباتری گرفت. افتادگی و فروتنی او با وجود تمام افتخاراتی كه دارد ستودنی است.گل اول صباباتری با ارسال زیبای نوازی و ضربه سر علی دایی به گونه ای زیبا وارد دروازه فولاد و میرزاپور شد گلی كه كمی فولاد را به هوش آورد. فولاد هنوز خود را جمع نكرده بود كه ماركوسی گل دوم را به ثمر رساند تا شكنندگی فولاد را بیشتر مشخص كند. تعویض های فولاد انجام شده بود، میرزاپور هم آسیب دیده بود و به ناچار یك بازیكن از داخل میدان باید درون دروازه قرار می گرفت و فولاد یك اشتباه دیگر مرتكب شد و علوی ملی پوش خود را درون دروازه فرستاد تا صباباتری به راحتی هرآنچه را كه می خواهد انجام دهد. اخراج كاملی مفرد، مبعلی از فولاد و نوازی از صباباتری به سود صباباتری تمام شد تا با گل های دایی و یدالله اكبری یك فینال مهم را از فولاد ببرد و هواداران فولاد كه خود را از خوزستان به تهران رسانده بودند ناامید و گریان ورزشگاه را ترك كردند. این بازی در ورزشگاه شهید دستگردی اكباتان برگزار شد و تماشاگران بدون خرید بلیت به ورزشگاه آمده بودند.مجید جلالی با این پیروزی به دومین مقام طی چند ماه اخیر دست یافت تا ارزش های خود را بیشتر نشان دهد. صباباتری با مدیریت جلالی و دایی آرزوهای بزرگتری را دنبال می كند.