تعداد اين فيلم ها ۲۶ تا است و فيلم هايى از كشورهاى مختلف جهان را شامل مى شود و از ايران تنها فيلم مستند «خانه مادرى ام مرداب» مهرداد اسكويى حضور دارد. بر اساس همين گزارش ، علاوه بر ارائه اين فيلم ها بر روى DVD در سينماهاى هنرى و كلوپ هاى هنرى اين كشور نيز به نمايش درخواهند آمد. اين جشنواره در شهر «گيور» مجارستان برگزار مى شود و در سال ۱۹۹۱ توسط جمعى از فيلمسازان مستقل تاسيس شده و در حال حاضر به جشنواره اى معتبر با آوازه هاى جهانى بدل شده است. «خانه مادرى ام مرداب» كه توليد سال ۷۹ انجمن سينماى جوان و مهرداد اسكويى است تاكنون در بيش از پنجاه جشنواره ملى و بين المللى شركت كرده و بيش از ۲۰ جايزه دريافت كرده است و طى روزهاى ۹ تا ۱۱ ارديبهشت ماه در مركز فرهنگى شهر «گيور» مجارستان به نمايش در مى آيد. پانزدهمين دوره جشنواره «مدياويوى» هم اكنون در حال برگزارى است.