دور دوم پذيرش دانشجو در رشته مهندسى برق و سيستم‌هاى كامپيوترى دانشگاه كيش براى سال تحصيلى 84ـ83 آغاز شده و داوطلبان جهت ثبت‌نام بايد مدارك خود را تا قبل از 30 آبان ماه ارسال كنند. اين دوره با همكارى دانشگاه كيش و موناش استراليا و با نظارت دانشگاه صنعتى شريف در سال تحصيلى 83ـ82 آغاز شده است.

گفتنى است، تدريس و آزمون كليه دروس در اين دوره به زبان انگليسى بوده و محل تحصيل دانشجويان در دو سال اول دوره در دانشگاه كيش و در دو سال باقيمانده در دانشگاه موناش استراليا است.

شهريه هر سال تحصيلى در كيش 6 هزار دلار و شهريه سالهاى سوم و چهارم هر سال حدود 12 هزار دلار تعيين شده است.

شايان ذكر است، به ازاى هر 40 دانشجوى ثبت‌نام شده در هر ترم، يك نفر به عنوان دانشجوى برتر از نظر رتبه علمي، از پرداخت شهريه معاف مى‌شود و در صورت حفظ اين رتبه در ترم‌هاى بعدى نيز از اين امتياز برخوردار مى‌شود.

دارا بودن مدرك اتمام دوره پيش دانشگاهى رشته رياضى فيزيك و يا ديپلم كامل متوسطه رشته رياضى نظام قديم، داشتن حداقل معدل كل 15 و حداقل ميانگين نمره 12 در دروس رياضي، زبان، فيزيك و يا شيمى دوره پيش‌دانشگاهى و همچنين شركت در آزمون رسمى زبان IELTS و كسب نمره 6 در هر يك از مواد اين آزمون از جمله شرايط ثبت‌نام است. مدارك لازم جهت ثبت‌نام در اين دوره بى‌الميى عبارت است از؛ تكميل فرم تقاضاى اوليه، اصل فيش واريزى به مبلغ 250 هزار ريال به حساب جارى شماره 101236463 نزد بانك تجارت شعبه مركزى كيش به نام دانشگاه كيش، تصاوير كارنامه فارغ‌التحصيلى دوره متوسطه و كارنامه پيش دانشگاهي، تصوير شناسنامه و شش قطعه عكس پشت نويسى شده.

داوطلبان بايد مدارك فوق را تهيه و تا پايان آبان ماه با پست سفارشى به آدرس جزيره كيش، دانشگاه كيش، دفتر دانشگاه موناش ارسال كنند.