این نویسنده و پژوهشگر افزود : درسال 71 در مرکز انفورماتیک و مطالعات توسعه ی شیراز ، سرگرم تدوین طرح مطالعات پایه ای توریسم فارس ( با در نظر داشتن مجموع امکانات و قابلیت های توسعه ی این صنعت در کشور ) بودم ، پژوهش توریسم فارس این ایده را در ذهن من ایجاد کرد که با استفاده از قابلیت های ادبیات داستانی و روایتی نوین از جاذبه های ایران ، سـرمایه های ملی و تمدنی را به تفکیک استانهای کشور به کودکان و نوجوانان معرفی کنم. شاهرخ تندرو صالح درباره ی نحوه ی جمع آوری اطلاعات این دایره المعارف تصریح کرد : تهیه و تدوین اطلاعات پایه ای این مجموعه در دو مرحله و با شیوه ی مطالعه ی کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته است .وی اظهار داشت : آنچه در نگاه نخست ، نظرم را جلب کرد ، ویترین تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران و غبار نشینی آن بود ، پس به سهم خودم بر آن شدم تا به شیوه ای جذاب و در خور توان ، از تاریخ و فرهنگی که به آن تعلق دارم و پرورده ی آن هستم ، غبار زدایی کنم ، به عبارتی این تلاش ، نوعی همراه ساختن فرهنگ ، هنــــــــر و اندیشه ایرانی با جریان پویای فرهنگ جهانی است ، فرهنگی که بی تردید بدون نام ایران نمی تواند جذابیت خاص انسانی معرفتی داشته باشد ، این گرایش عاطفی به تاریخ و فرهنگ کشورم مرا به ماخذ نویسی از جاذبه های متنوع ایران در حوزه ی فرهنگ ، اندیشه و هنر راهبر شد ، پس ماخذ را به شیوه ای که در این دایره المعارف با آن روبه رو خواهید شد ، نوشتم.این نویسنده و پژوهشگر یاد آور شد : در این مرحله ، جاذبه های هر اسان را به جاذبه های تاریخی - تمدنی ، جاذبه های فرهنگی - آئینی ، جاذبه های طبیعی و جاذبه های معرف فرهنگ عمومی تقسیم کردم و به تدریج شروع به جمع آوری و نوشتن مدخل ها نمودم.تندرو صالح گفت : در حال حاضر حروفچینی اولیه ی یازده جلد از این مجموعه انجام گرفته است ، البته نیازمند 600 قطعه عکس هستم به همین دلیل بخش هایی از کار ، کاملا متوقف شده و بخش هایی نیز با کندی آزار دهنده ای پیش می رود.وی با تاکید بر شیوه ی نگارش سفرنامه ای - داستانی دایره المعارف ایران گفت : بهره گیری از عناصر روایت ، استفاده از فتو پلان جاذبه های فرهنگی - تمدنی ، زبان پرکشش داستان و همراهی شخصیت پنهان مخاطب با درونمایه موضوعی هر مدخل ، از بارزترین ویژگی های این مجموعه سی و دو جلدی است ، به عبارتی دیگر خواننده و مخاطب کودک و نوجوان ، این دایره المعارف را با توجه به مدخل مورد توجهش ( سفری در متن تاریخ و فرهنگ ایران ) آغاز می کند.تندرو صالح درباره ی عمده ترین علت پرداختن به این دایره المعارف یاد آور شد : تلاشم این بوده تا نسل کودک و نوجوان امروز کشورم را با وظایفی چون ״ مسئولیت خود شناسی فرهنگی - تاریخی ״ و ״ تاثیر مسئولیت و وظیفه شناسی ״ آشنا سازم ، چون انسان بی تاریخ و بی فرهنگ ، جایی در جهان کوچک شده امروز ندارد. وی افزود : ایجاد امکان پژوهش برای پژوهشگران و دانشجویان ایرانی و خارجی و گشودن دریچه های تازه ای پیرامون مسائل معرفتی تربیتی کودکان و نوجوانان نیز از دیگر مقاصدی است که در تالیف این مجموعه سی و دو جلدی دنبال کرده ام.تندرو صالح اظهار داشت : چند ناشر خواهان انعقاد قرارداد برای انتشار این کتاب ها بودند ولی با توجه به حجم تصاویر رنگی این کتاب ها ، به نظرم می بایست یک نهاد دولتی ، کار ساماندهی و نشر این دایره المعارف را بر عهده بگیرد ، به همین دلیل نزدیک به پنج ماه قبل ، پیش طرح آن را آماده و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپردم که تا امروز از وزارت ارشاد و سازمان ایرانگردی نیز جوابی دریافت نکرده ام و این یعنی متوقف شدن چیزی نزدیک به یک دهه کار پژوهشی. تندرو صالح در پایان ، مشکلات خود را در تهیه و تدوین این دایره المعارف ، مشکلات معمول همه پژوهشهای کشور بر شمرد و اظهار داشت : پژوهش در کشور ما جزء حقوق و وظیفه اساسی و غیر قابل انکار نویسندگان است ، چون کشور ما در مرحله ای سرنوشت ساز قرار دارد ، پس هر پژوهشی که می تواند معرف حریم فرهنگسازان و تمدن ایرانی باشد ، طرحی ملی است و حمایت از طرح های ملی می تواند در پیشبرد اهداف کلان فرهنگی نیز موثر باشد .این نویسنده و پژوهشگر خاطرنشان ساخت : باعث تاسف است که نویسنده و پژوهشگری که می باید و می تواند پردازشگر نظام فرهنگی و گفتمانی یک جامعه باشد ، در مقابل سلیقه ها و رفتارهای رنگارنگ اداری به تعطیلی می خورد ، با همه اینها چون برای ملتم می نویسم ، امیدوارم.