حميد رضا آذر پور مسول روابط عمومى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى استان گيلان در مصاحبه اختصاصى با خبر نگار خبر گزارى موج با بيان اين مطلب افزود: در راستاى توسعه صنعت گردشگرى و ايجاد روابط با كشورهاى ديگر و به دليل وجود جاذبه هاى كم نظير در استان گيلان ، شهرستان بندر انزلى و شهر هوء ويتنام خواهر خوانده اعلام شدند.

لازم به ذكر است كه شهرستان بند رانزلى با وسعتى حدود 9/308 كيلومتر مربع در منطقه ايى جلگه ايى واقع شده و ارتفاع آن از سطح دريا 26 متر است و به علت موقعيت مناسب و خاص خود بهترين لنگرگاه براى كشتى هاى تجارى و نزديكترين راه بين ايران و اروپا مى باشد