در جريان كاوش هاى باستان شناسان در محوطه باستانى جيرفت که در كنار رودخانه هليل رود جاى گرفته است و غناى تمدنى عظيمى دارد، آثار معمارى و شواهدى مربوط به وجود يك تمدن عظيم هم دوره با تمدن سومر در بين النهرين به دست آمده است. «يوسف مجيدزاده» سرپرست گروه كاوش هاى باستان شناسى در جيرفت در اين باره گفت: «در طى كاوش هاى باستان شناسى انجام شده در جيرفت و همچنين در ميان اشياى باستانى کشف شده از قاچاقچيان ،بخش هايى از تعدادى مجسمه شبيه به عروسک هاى خيمه شب بازى به دست آمد که دست و پاى آن ها از بدن جدا است و احتمالا به وسيله ميله اى آهنى اجزاى بدن آنها به هم وصل مى شده است.» وى گفت: «اين مجسمه هاى لولايى كه دست و پاى آنها هم حركت مى كرده ، از جنس سنگ مرمر بوده که در اندازه هاى ۳۵ تا ۴۰ سانتى متر ساخته شده اند.» به گفته مجيدزاده اين مجسمه ها به شكل انسان و حيوان ساخته مى شده اند. محوطه هاى باستانى جيرفت در استان كرمان در شهرستان جيرفت جاى گرفته اند. اين محوطه هاى باستانى كه در هزاره هاى سوم پيش از ميلاد آثار ارزشمندى را در خود جاى داده اند، جزو غنى ترين محوطه هاى باستانى جهان محسوب مى شوند. در طول ۴۰۰ كيلومتر رودخانه هليل تاكنون بيش از ۱۰۰ محوطه باستانى شناسايى شده است. مجيدزاده همچنين با اشاره به اينكه هنر حكاكى و سنگ تراشى مردم جيرفت از هنر مجسمه سازى آنها بسيار قوى تر بوده است، در مورد ديگر مجسمه هاى شناسايى شده از اين محوطه گفت: «به جز مجسمه هاى لولايى نوعى ديگر از مجسمه ها نيز در اين محوطه شناسايى شده اند كه از جنس سنگ كولريت هستند و يك تكه ساخته مى شدند.» در دومين فصل كاوش در محوطه هاى باستانى جيرفت كه سال گذشته انجام شد، باستان شناسان موفق شدند آثار خطى مربوط به سه هزار سال پيش يعنى همزمان با اختراع خط در بين النهرين را كشف كنند. همچنين در اين فصل كاوش يكى از عظيم ترين زيگورات هاى يافت شده دنيا با بيش از چهار ميليون خشت كه مربوط به دو هزار و ۳۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح است، كشف شد. به اعتقاد بسيارى از باستان شناسان بزرگ ايران و جهان در محوطه هاى تاريخى جيرفت آنچه تاكنون يافت شده بيانگر سكونت در سرزمينى به وسعت تمدن بين النهرين و سومر در عراق است.

قرار است فصل جديد كاوش در محوطه هاى باستانى جيرفت از چند روز ديگر و با حضور بيش از ۲۵ متخصص آغاز شود.