آفتاب

«دور تند» تنش‌زدایی با اعراب / شمخانی تا پایان سال به یک «کشور عربی همسایه» می روددریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تا قبل از پایان سال جاری به یکی از کشورهای عربی منطقه سفر می‌کند.

    نورنیوز رسانه شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت:

    دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تا قبل از پایان سال جاری به یکی از کشورهای عربی منطقه سفر می‌کند.

    هدف از این سفر، ملاقات با مقامات عالی آن کشور و حل‌وفصل چند پرونده مهم امنیتی و اقتصادی است.