آفتاب

اهدای جایزه خاص توسط علی دایی در مراسم د بستعلی دایی جایزه بازی جوانمردانه سال را به لوکاشویلی به خاطر نجات جان یک نفر در زمین، اهدا کرد.

علی دایی اسطوره فوتبال ایران و آسیا که سالها عنوان آقای گلی جهان را یدک می‌کشید با دعوت فیفا به مراسم د بست رفت.

او در این مراسم مسئول‌ اهدای‌ جایزه‌ فرپلی سال را برعهده داشت و آن را به لوکا لوکاشویلی بازیکن گرجستانی به خاطر نجات جان یک نفر در زمین اهدا کرد.