آفتاب

رخداد ۳ زلزله‌ پی‌درپی در فیروزکوه استان تهرانرییس شبکه شتابنگاری کشور با اشاره به ۳ زلزله پی در پی با بزرگای سه و بالاتر از آن در فیروزکوه استان تهران، گفت: این زمین‌لرزه‌ها در دو ایستگاه شتابنگاری فیروزکوه و ارجمندی به ثبت رسیده‌اند.

ایسنا: از ساعت ۵ و ۱۵ دقیقه و ۳۳ ثانیه زلزله‌های متعددی در فیروزکوه استان تهران رخ داده است. اولین آن با بزرگای ۳.۶ و در عمق ۸ کیلومتری بوده است.

بر اساس گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، رومرکز این زمینلرزه در ۲۰ کیلومتری فیروزکوه، ۲۳ کیلومتری ارجمند و ۴۱ کیلومتری کیلان استان تهران بوده است.

دومین زمینلرزه در ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه با بزرگای ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری و بعد از آن زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۸ کیلومتری رخ داده است. دو زلزله ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

مهندس اسماعیل فرزانگان، رییس شبکه شتابنگاری کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سه زلزله پی در پی با بزرگای ۳ و بالاتر از آن، گفت: سه زلزله پی در پی با شتاب‌های ۴، ۵ و یک سانتی‌متر بر مجذور ثانیه در ۱۵ دقیقه در ایستگاه شتابنگاری فیروزکوه به ثبت رسید و شتاب‌های این زمینلرزه در ایستگاه‌ "ارجمند" شامل ۲، ۳ و ۰.۲ بوده است.