آفتاب

توئیت ایلان ماسک درباره پهپادهای ایرانیایلان ماسک مدیرعامل اسپیس ایکس توئیتی را در خصوص ادعاهای اخیر درباره استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین منتشر کرد.

ایلان ماسک نوشت: «جنگ پهپادی اول»!

فضاسازی ها علیه ایران در حالی دنبال می شود که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص ارسال تسلیحات از جمله پهپادهای نظامی از سوی جمهوری اسلامی ایران جهت استفاده در جنگ اوکراین، این ادعاها را فاقد صحت دانست.

وبگردی