آفتاب

حسین ماهینی با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شداین بازیکن بوشهری فوتبال ایران که به دلیل فعالیت‌های مجازی در روزهای گذشته از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود ساعتی پیش به منزل خود مراجعت کرد.

حسین ماهینی، بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس از بازداشت خارج شد.
این بازیکن بوشهری فوتبال ایران که به دلیل فعالیت‌های مجازی در روزهای گذشته از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود ساعتی پیش به منزل خود مراجعت کرد.
وبگردی