آفتاب

گرمای زیاد چه بلایی سر حافظه می‌آورد؟بررسی‌های متعدد نشان داده است که گرمای بیش از حد موجب نقص در عملکرد شناختی افراد می‌شود.

محققان دانشگاه هاروارد وضعیت شناختی، تمرکز، پردازش اطلاعات، زمان واکنش و وضعیت حافظه ۴۴ دانشجوی داوطلب در آزمایش را بررسی کردند. نتایج آزمایش نشان داد، دانشجویانی که در خوابگاه‌هایی با تهویه هوای مناسب زندگی می‌کردند، در امتحان‌های آزمایشی محققان عملکرد بسیار بهتری داشتند. در حالی‌که دانشجویانی که در خوابگاه‌های بدون تهویه مناسب و گرم بودند، نتایج خوبی از امتحان‌های خود نگرفتند.
وبگردی