آفتاب

ادارات زنجان به خاطر آلودگی تعطیل شدجزئیات تعطیلی دستگاه‌های اجرایی در برخی از شهرستان‌های استان زنجان اعلام شد.

جلسه کارگروه شرایط اضطراری هوا با توجه به آلودگی هوا ناشی از گرد و غبار و کاهش شاخص کیفیت هوا عصر امروز برگزار شد.

بر اساس مصوبات این کارگروه قرار شد فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و دانشگاه‌ها به استثنای دستگاه‌های امدادی، بهداشتی و درمانی، خدمات اضطراری، مراکز نظامی و انتظامی در روز پنجشنبه دوم تیرماه در شهرستان‌های خدابنده و ایجرود بعد از ساعت 10 صبح تعطیل شود.
وبگردی