آفتاب

درخواست مهم متخصصان دنیا از سازمان جهانی بهداشت درباره آبله میمونیایسنا نوشت: شماری از کارشناسان بیماری‌های عفونی در کشورهای مختلف از سازمان جهانی بهداشت (WHO) و دولت ها درخواست کرده‌اند که اقدامات بیشتری در برابر بیماری آبله میمونی انجام دهند.

به گفته متخصصان، در حالیکه آبله میمونی به اندازه کووید-۱۹ قابل انتقال یا خطرناک نیست اما باید دستورالعملهای جامع تری در مورد نحوه ایزوله کردن فرد مبتلا به این بیماری وجود داشته باشد.

برخی از کارشناسان برجسته بیماری‌های عفونی بر اقدام سریعتر مقامات بهداشت جهانی به منظور مهار شیوع فزاینده آبله میمونی که دستکم در ۲۰ کشور جهان گسترش یافته است، تاکید کرده اند.

آنان تاکید دارند که دولت‌ها و سازمان جهانی بهداشت نباید گام‌های اشتباه اولیه در مواجهه با همه‌گیری کووید-۱۹ را مجدد تکرار کنند چرا که این اشتباه موجب شد تشخیص موارد ابتلا به تاخیر افتد و به گسترش ویروس کمک کند.

به گفته متخصصان، در حالیکه آبله میمونی به اندازه بیماری کووید-۱۹ قابل انتقال یا خطرناک نیست، باید راهنماییهای روشن تری در مورد نحوه قرنطینه فرد مبتلا به این بیماری وجود داشته باشد، توصیه های صریح تری در مورد نحوه محافظت از افرادی که در معرض خطر هستند، ردیابی افرادی که در ارتباط با بیمار بوده اند و بهبود تستهای تشخیصی ارائه شود.

به گزارش روزنامه هندو، ایزابل اکرل، از مرکز بیماریهای ویروسی نوظهور در سوئیس گفت: اگر این بیماری در کشورهای بیشتری بومی شود، با یک بیماری ناخوشایند دیگر مواجه خواهیم شد و باید تصمیمات دشوار دیگری اتخاذ کنیم.