آفتاب

ترانه‌ی سینما به سکوت در ماجرای «می تو» اعتراض کردترانه علیدوستی، بازیگر شاخص سینمای ایران از سکوت نسبت به خشونت سیستماتیک علیه زنان در سینمای ایران انتقاد کرد.

هنرآفرین: ترانه علیدوستی، بازیگر شاخص سینمای ایران از سکوت نسبت به خشونت سیستماتیک علیه زنان در سینمای ایران انتقاد کرد.

ترانه علیدوستی در گفتگو با بی بی سی گفت:

* برملا کردن مساله خشونت جنسی در  جهان در سال های اخیر بحث داغی است و تقریبا می شود گفت جنبشی در این موضوع به راه افتاده است.

*در ایران هم مثل همه جای دنیا این اتفاقات می افتد.

* راویانی آمدند و جرات به خرج دادند و با اسم یا بی اسم روایاتی را منتشر کردند که اگر یکی دو روز اول ملاحظاتی باعث می شد واکنشی صریح نداشته باشیم اما تعداد بی شمار این روایت ها وضعیت وحشتناکی را به نظر من بوجود آورده است و به دنبال آن سکوت هولناک همکاران عزیزم در سینما خیلی ما را شگفت زده کرده است.

* سوال این است که چه اتفاقاتی باید برای زنانی که کنار شما کار می کنند بیفتد تا با واکنش شما را بربیانگیزد. بنابراین به این نتیجه رسیدیم خودمان کاری بکنیم و نیاز به کار جمعی است که منجر به این بیانیه شد.

بیان آزار جنسی توسط زنان یک تابوشکنی است که نیازمند وجود جرات، قدرت و شهامت برای بیان آن است و جنبشی به نام "می تو" به معنای "من هم" به جرات یافتن زنان برای بیان انواع خشونت جنسی و بر هم زدن حاشیه امن متجاوزان کمک می‌کند.
وبگردی